Trolldom & Nordisk Spiritualitet - utbildning och träning online.

Efter att ha utvärderat möjligheterna att lära ut online de senaste tre åren kommer vi nu att börja erbjuda nybörjarträning, vägledning och utbildning med start i Februari 2019. 
Utbildningen och träningen är unik i sitt slag och kommer att utveckla de verktyg du behöver för att utföra alla typer av magiskt arbete och ha en gedigen grund i Traditionell och Modern praktik. Syftet med kursen är att ge dig en gedigen förståelse för de bakomliggande modeller som används för att uppnå riktiga resultat och att du kan jobba praktiskt och effektivt för att hjälpa dig själv och andra. 

Utbildningen är 1 timme per vecka som genomförs live via Zoom och läggs sedan upp här på vår utbildningsplattform. 
Du kan närsomhelst titta på materialet i efterhand.   

Utbildningen genomförs på svenska.

Utbildningen består av tre delar - Grunder, Nordisk kulturtradition och Moderna applikationer. 

Priset för utbildningen är 800 kr per månad. 

Det tar ca 1-1,5 år att genomföra hela utbildningen. 

Utdrag ur kursinnehållet: 

Swedish Elven Tree

Grunder

Innan vi dyker in i de saker som är specifika för vår Nordiska tradition går vi igenom grunderna i magisk praktik: 
Hur man lär sig - Föreställningar och förväntningar - vart ska du leta, titta och söka och hur lär man sig? Kontraster i sinnet. 

Att se det fördolda - Att lära sig se, känna och höra de energier och former som utgör tankar, känslor mm. Hur man läser av andra människor, platser och djur. Hur spådomstekniker, medialitet och synskhet fungerar. Hur man ser om någon har besvärjelser på sig, vad för andar de har omkring sig, tankar och känslor som finns mellan personer, hur du använder sinnet för att läsa av kroppen, sinnet och själen. Hur man skiljer egen fantasi från andra inre sinnesintryck, mm.

Tro - Hur man jobbar med tro, föreställning och modeller

Sympatier - Hur man länkar en person, plats eller föremål till ett annat föremål. 

Inre och yttre konstruktion
Hur man bygger en besvärjelse, från grunden och hur man konstruerar en yttre ritual. 

Förstärkningar - Hur man stärker upp det man vill åstadkomma med hjälp av örter, mineraler, platser, tidpunkter och andra material.

Kombinerade material - Hur man tillverkar tinkturer, parfym-oljor, rökelser, amulett-påsar och andra sammansatta material. 

Att jobba med andar - de döda, förfäder, naturväsen och andra. 

Det undermedvetna - Modeller för att arbeta med det som inte är uppe vid ytan för tillfället, identitet, trance mm.

Själsdelar - Modeller av ande, själ och sinne - hur dessa kan påverka oss och andra.

Resa i anden - Jobba effektivt på avstånd. 

Etik och Moral - När ska man ingripa? Hur? Vilka metoder är ok och vilka är det inte? Vem bestämmer och vad blir konsekvenserna?

Den Nordiska Trolldomstraditionen


När grunderna väl sitter fördjupar vi oss i Trolldomstraditionen för att knyta bandet till den omgivande naturen och förfäderna:

Old Swedish Apothecary

Trolldomstraditionens historia - Völvor, Sejd, Offer, Gudar, Medeltidens magi, Spiritism, Svartkonstböcker mm. 

Trollformler - Traditionella formler ur nordisk kultur. 

Metoder för botande och besvärjelser - ställa, stämma, mäta, stöpa, trollskott, sätta bort, mm. 

Material: Örter, mineraler, från djurriket, elementen, de humanitas mm. 

Platser specifika för Trolldomstraditionen - trösklar och dörrposter, korsvägar, jordfata  stenar, kyrkogårdar, ättehögar och jordfasta stenar, vårdträden, heliga källor och vattendrag, mm. 

Tidpunkter specifika för Trolldomstraditionendag på dygnet, veckodagar, månfas, helgdagar och årstider. 

Traditionella verktyg - boteknivar, stämträd, såll, önskekvistar mm. 

Andar och väsen i Nordisk natur - Hur man närmar sig och handskas med De döda, Förfäder, Rådare, Tomtar, Naturväsen, mm. 

Gudomar  - Traditionella Gudomar ur mytologi och Religion genom historien. Namnlösa naturväsen. Om makter och krafter.

Moderna applikationer:

När vi gått igenom de traditionella metoderna sätter vi in dem i en modern kontext och ser hur vi kan använda dem för att lösa moderna problem och behov:

I en modern Nordisk kontext stöter man som utövare ofta på tekniker, spells, andar och material som används inom andra traditioner, Vi tar en titt på de vanligast förekommande och på problem och önskemål som figurerar här i från andra kulturtraditioner. 

När denna del är klar går vi vidare med tekniker och metoder för Själslig och Andlig utveckling.

...för att slutligen prata om professionellt arbete:

Att jobba med klienter på plats och på avstånd - hur man strukturerar arbetet, bemötande, situationsexempel, trygghet mm. 

Internationellt arbete - klienter från andra kulturer och världsdelar. Vilka problem är vanliga?

Vilka typer av andar och besvärjelser stöter vi ofta på? mm.  

Etiska riktlinjer och organisationer. 

Hela utbildningen tar omkring 1 - 1,5 år att genomföra. Du väljer själv hur länge du vill gå.  

Vill du läsa vad andra tyckt om det vi lär ut? Läs här!

Anmäl dig idag!
Placeholder Image